Rokus van Blokland
Corry van Blokland Mobach

2015 Erasmus in Gouda
In 2015 werd herdacht dat Erasmus 500 jaar geleden woonde en werkte in gouda. Ter gelegenheid daarvan waren er in de stad allerlei activiteiten zoals Erasmus lezingen, er waren Erasmus tentoonstellingen met Erasmus kunstwerken.
Corry's commentaar op dit geheel is in 16 tekeningen verwerkt in haar Lof der Zotheid, getiteld 'Erasmutsen'.
CVBM FECIT.

Formaat 40 x 40 cm