Rokus van Blokland
Corry van Blokland Mobach

Colofon
Rokus van Blokland en Corry van Blokland-Mobach hebben een lange traditie van samenwerken: als partners en als ontwerpers. Daaruit is een veelheid van werk ontstaan. Een deel van dit oeuvre, hun speelgoed ontwerpen, was regelmatig te zien op tentoonstellingen. De wens ontstond om die exposities een blijvender karakter te geven en de collectie moest zichtbaar gemaakt worden voor een breder publiek.

Al jaren geleden is Ron van Blokland begonnen met het localiseren van alles wat er getekend en ontworpen is in een periode van 65 jaar en is opgeborgen in mappen, dozen, zolders en kasten. Hij heeft alles geordend, geconserveerd, gedateerd, gefotografeerd, geretoucheerd, beschreven en gedigitaliseerd. Een enorm werk.

Een eigentijdse manier om dit te tonen is via een website met het werk van Rokus en Corry. (RVBCVBM.nl)


Site
Ron van Blokland heeft de ontwerpen gedocumenteerd en archieven gemaakt, zowel fysiek als digitaal. De teksten zijn door hem geschreven en veel foto's op de site zijn door hem gemaakt. De site heeft ruim 85 pagina's en een paar duizend foto's. Het is hiermee een voor iedereen toegankelijk boek of digitale tentoonstelling van het werk van Rokus en Corry.

Bart van Blokland heeft met Python en CSS een raamwerk geprogrammeerd waardoor de site eenvoudig in een folderstructuur gebouwd kon worden. Hij verzorgde in het hele proces de technische ondersteuning van site en familie.
De site van de Vereniging van Goudse Museumvrienden is recent ook volgens Barts File System Site Builder (FSSB) gebouwd.

Letters
De Proforma, gebruikt voor de leestekst is ontworpen door Petr van Blokland. De home-pagina en menu's van de site zijn ontworpen door Erik van Blokland, evenals het daarvoor gebruikte lettertype, de Action.


Klaar!
Proforma en Action

Collecties
Naast de op de site gepubliceerde foto's en teksten zijn ook andere ontwerpen van Corry en Rokus gedocumenteerd en vastgelegd in digitale collecties.
Belangstellenden kunnen een aanvraag indienen om toegang te krijgen tot deze collecties.


Copyright
Op de inhoud en vorm van deze site en ieder andere uiting daarvan, ongeacht de drager rust auteursrecht en databankenrecht.
Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijk toestemming te hebben verkregen.