Rokus van Blokland
Corry van Blokland Mobach

Moving Colours

De Spectrum schilderijen van 1983 zijn bewegende kleuren op een twee dimensionaal vlak. In dat jaar begon Rokus met zijn driedimensionele spectraal schilderijen, Moving Colours.

Er is een beginplan voor een schilderij. Bij het uitvoeren ervan komt een proces op gang waarbij kleur, maat en vorm elkaar bepalen en beïnvloeden maar waarbij het eindprodukt niet van tevoren vaststaat. Door verandering van de plaats van de kleur en de beweging ervan over een driedimensionale vorm ontstaan steeds nieuwe verrassende kleurcontrasten. Licht en schaduw spelen hierbij een belangrijke rol.

Kleuren
Van Blokland was docent aan de KABK in Den Haag in het vak Optisch Grammaticale Studies. Hij inspireerde zijn studenten onderzoek te doen naar de relatie van maat, vorm en kleur. Volgens van Blokland zijn die de basis van vormgeving.
Vorm, maat en kleur zijn ook de basis van zijn eigen werk.

"De kleuren zijn het uitgangspunt, noem het de partituur. Ze bepalen het samenspel van de tonen, de muziek. Het is een spel dat je binnen grammaticale studies altijd speelt bij ontwerpen. Het is steeds de verrassing van wat er gebeurt, waarbij de kritische kijk daarop bepalend is voor het resultaat en de volgende stap."

Rokus heeft voor de Moving Colours veel onderzoek gedaan naar de 'schoonheid' / puurheid van de verfkleuren. Tijdens dit onderzoek ging hij terug naar slechts enkele pure basispigmenten. De daarmee gemengde kleuren vormen daardoor heldere, op elkaar afgestemde kleurharmonieën.

https://vimeo.com/227960171

1983 Spectrum I en III

Formaat: 16 × 48,5 cm2015 Rokus met Moving Colours Kleurbalk X

Foto's: Ron van Blokland

Kleurbalken (selectie)

Formaat: 122 cm × 58 mm × 58 mm